Mogelijkheden

 

Jongeren-coaching

Het kan helpen om een tijdje gecoacht te worden als; 

  •  je al langere tijd somber bent en nergens zin meer in hebt;
  •  jij je niet begrepen en gehoord voelt door je omgeving;
  •  je snel boos of verdrietig wordt en niet goed weet hoe dit komt;
  •  je het gevoel hebt vast te zitten en er niet meer uit kunt komen;
  •  je onzeker bent en negatief over jezelf denkt;
  •  je last hebt van psychische problemen, zoals angst of stress;
  •  je een nare situatie hebt meegemaakt, bijvoorbeeld de scheiding van je ouders, het overlijden van een dierbare, of iets anders naars;
  •  je steeds maar moeite hebt om met anderen om te gaan;
  •  je maar geen keuzes kunt maken ten aanzien van je opleiding, werk of relaties.

 

Relatie of Gezinstherapie

Elk gezin en elke relatie kent ups en downs. Systeemtherapie is inzetbaar als er bijvoorbeeld problemen of moeilijkheden zijn binnen je gezin of relatie. Hierbij kun je denken aan veel conflicten, huiselijk geweld, verslaving, psychische problemen van jou of van een van de gezinsleden. Ook ogenschijnlijke, alledaagse vraagstukken kunnen leiden tot ontwrichting. Je herkent dat als ouders vast wel. Je kinderen vliegen elkaar om het minste of geringste in de haren. Puberende kinderen die hun grenzen opzoeken. Je partner en jij die het oneens zijn over de opvoedstijl. Jullie hebben door de drukke gezinsagenda nauwelijks tijd voor elkaar of je ligt in onmin met je (schoon)familie. Ook kunnen zich situaties voordoen in je gezinsleven die vragen om een aanpassing bijvoorbeeld ziekte, de geboorte van een kind, een overlijden, arbeidsongeschikt of werkeloos raken of financiële problemen. Wanneer het niet meer lukt om er samen over te praten en er uit te komen kan relatie of gezinstherapie uitkomst bieden en jou en je gezin een duwtje in de goede richting geven.

 

Hulp bij scheiding en gezamenlijk of parallel ouderschap

Wanneer je dit leest heb je misschien wel te maken met een scheiding die moeilijk verloopt. Misschien ben je nog maar net gescheiden of zit je er nog middenin. Misschien ben je al een tijdje gescheiden en ben je moe, moe van het vechten, moe van het conflict en moe van de procedures. 

Systeemtherapie kan helpen door met jou als ouder op zoek te gaan naar je eigen belemmeringen en je van daaruit opnieuw in je kracht te zetten en door de focus te verleggen naar wat je wel kan doen om de betrouwbare en beschikbare ouder te zijn die je wil zijn voor je kinderen. Ook kan Systeemtherapie jou en je ex-partner helpen om nieuwe verbindingen aan te gaan en gezamenlijk ouderschap uit te voeren.

 

Ondersteuning aan samengestelde gezinnen

Bijna 10 procent van alle gezinnen is een samengesteld of stiefgezin, ook wel nieuw gezin genaamd. De verhoudingen binnen een samengesteld gezin zijn vaak complex. Kinderen moeten wennen aan het nieuwe gezin en aan de stiefouder. En omgekeerd moet de stiefouder een band opbouwen met de kinderen. De stiefkinderen hebben daarnaast een band met hun biologische ouders. Botsende loyaliteiten zijn een bron van conflicten. Dit maakt dat de verhoudingen binnen een stiefgezin complex zijn. Systeemtherapie kan helpen om inzicht krijgen in de dynamiek van jullie samengestelde gezin, om meer onderling begrip krijgen voor hoe jullie de situatie ervaren en een aantal stappen te zetten die meer harmonie in het gezin creëren. We maken hierbij een plan van aanpak zodat je samen kunt werken aan een structurele verbetering in jullie gezin.