Mijn naam is Esther de Groot en ik ben geboren en getogen in Twente. Sinds 2011 woon en werk ik in de provincie Groningen.

In 2019 ben ik als zzp-er, naast mijn baan als sociaal werker/regisseur, begonnen als systeemtherapeut in opleiding in de jeugdhulpverlening. Hieruit is in 2020 Anker Systeemtherapie ontstaan. 

Vanuit mijn passie om mensen te helpen zo gelukkig mogelijk te zijn met zichzelf in relatie tot de ander en jeugdigen te helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, heb ik mij ontwikkeld tot SKJ geregistreerd Jeugd en Gezinsprofessional,  NVRG geregistreerd Systeemtherapeut en EFT ( emotionally focused therapy) basis register therapeut. Ik heb ruim 20 jaar ervaring in de hulpverlening, waarbij ik gewerkt heb met mensen met zeer uiteenlopende en complexe problemen.

Voor een uitgebreid cv verwijs ik graag naar mijn Linkedin pagina

Ik leef en werk vanuit mijn christelijke identiteit. Ook is mijn geloof mijn houvast in het leven. 

In het dagelijks leven ben ik echtgenote, trotse moeder, bonusmoeder  en pleegmoeder van vier jongvolwassenen. Ik ken de uitdagingen die een (samengesteld) gezin met zich meebrengen, als ook de vragen die je kunt hebben over je relatie en je kinderen. Niets is mij dan ook vreemd.

Anker staat voor hoop en houvast en dat is wat ik wil bieden wanneer het zelfstandig even niet meer lukt. Samen gaan we dan op zoek naar jullie eigen oplossingen.

 

 

De 'hoop' is in de christelijke kunst altijd symbolisch uitgebeeld door een anker. In de brief aan de Hebreeën horen we: 'De hoop is voor ons een vast en onwrikbaar anker, uitgeworpen aan gene zijde van het voorhangsel, waar Jezus als onze voorloper reeds is binnengegaan, nu Hij [-] hogepriester is geworden tot in eeuwigheid' (Hebreeën 06,19-20).